мормони

собств. Mormo
  1. рел. Последователи на религиозно протестантско течение “Църква на светците от последния ден”, основана през 19830 г. от Дж. Смит, който твърдял че е намерил и превел “Книгата на Мормон”, разказваща за заселването на Америка от преселници от Азия; първоначално проповядват полигамията (многоженство), от която по-късно (1890) се отказват под натиск на държавата.