монизъм

гр. “един” -изъм
  1. учение, което е в противоположност на дуализма и плурализма приема, че света има едно единно начало — материята (материализъм) или духът, идеите (идеализъм).
  2. Философска нагласа приемаща, че в основата на битието има едно единствено начало, чиито следствия са всички неща.

    монистически, монист