монадология

“единица” и “наука”
  1. Учуние за монадите, изложено в съчинение от Лайбниц със същото заглавие.