монархианство

гр. “едновластие”
  1. рел. Християнска ерес, появила се през ІІ в., признаваща единството на Бога и отричаща троичността му; антитринитаризъм.