молокани

от “мляко”, вероятно защото законите на сектата позволяват да се пие мляко по време на Великите пости
  1. рел. Религиозна секта в Русия, основана през втората половина на ХVІІ в., привържениците на която отричат грехопадението на Адам, не признават тайнствата и обредите на Православната църква и вярват не в Светото писание, а в устните предания и един вътрешен глас, присъщ на всеки човек.