модернизъм

фр.
  1. Стремеж да се върви с новото, привързаност към идеите на съвремеността.
  2. Упадъчно и реакционно художествено течение от края на XIX в., враждебно на реализма, с черти на декаденство и мистика, което се опитва да нагоди литературата и изкуството според вкуса на буржоазията.