модерн

фр. “съвременен”
  1. изк. Едно от названията на стилово направление в европейското и американското изкуство от края на ХІХ в. началото на ХХ в., познато още като “ново изкуство” (фр. Art nouveau), “сецесион” (нем. Sezessionstil), “стил Либерти” (ит. stile Liberty), модернизъм (исп. modernismo) и развиващо идеите на символизма и естетизма, а също така и на “философията на живота” на Ницше, което си поставя за цел да преодолее противоречието между художествеността и утилитарността и да приобщи към изкуството всички сфери на живота.