митраизъм

  1. рел. Култ към Митра, възникнал в Иран и родеещ се тясно със зороастризма; през І в. пр. Хр — ІV в. сл. Хр. митраизма е широко разпространен из цялата римска империя, а от І в. прониква и в днешните български земи.