Митра

  1. рел. Древен персийски бог на светлината и правдата, а по-късно и на слънцето, изобразяван като младеж с фригийска шапка, притискащ с коляното си повален бик — символ на тъмните сили.