миманса

санскр. “изследване, разсъждение”
  1. Първа от шестте ортодоксални школи на древноиндийската философия, за чийто основател се смята мъдреца Джаймини.