методология

гр “път на изследване” -логия
  1. Система от принципи и начини за организиране и извършване на теоретична и практическа дейност, а също така учение за тази система.
  2. Съвкупност от методи, използвани в дадена наука.