метод

“път на изследване”
  1. Подход за постигане на автентичния образ на изследвания предмет.