метафизика

което е след физиката
  1. Учение за първопринципите на битието “първа философия”;
  2. за Хегел и в марксизма — учение, отричащо изменението.
  3. В Идеалистическата философия — ситема от възгледи и метод, според които явленията са изолирани, независещи едно от друго, неизменни и недостъпни за опита, противно на диалектиката, която ги разглежда като вечно про менливи и подвижни.