металогика

  1. Теория, която наследява системите и понятията на съвременната формална логика и разработва въпросите за теорията на доказателството, определимостта на понятията, истината във формализираните езици, интерпретацията, смисъла и т.н.