метаетика

  1. Дял на етиката, изучаващ проблемите на гносеологичната и логическата природа на моралния език. т.е. на моралните термини и съждения.