метемпсихоза

гр. мета- “съживяване”
  1. Един от късните гръцки термини за прераждането на душата, който за първи път се среща у Диор Сицилийски (I в. пр. Хр.).