метабазис

гр. мета- “основа”
  1. Похват при спор, когато се изоставя темата и се преминава към друг въпрос, нямащ нищо общо с първия.