мета-

гр. “след, със”
  1. Първа съставна часта на сложни думи със значение “между”, “заедно”, “с”, “след” и “промяна”.