меланхолия

лат. “черен, мрачен” и “жлъчка”
  1. книж. Униние, отпадналост, тъга, печал.
  2. мед. Душевна болест, характеризираща се с интелектуална и емоционална угнетеност, мрачно настроение, забавяне на мисленето и др.