медиум

лат. “среден”
  1. В спиритизма — посредник между хората и света на отвъдните същности, способен да установява контакт с тях и да получава от тях определена информация.
  2. В парапсихологията — човек притежаващ паранормални способности.