маздеизъм

собств. Ахурмазд, “мъдър дух, господ”, върховно божество в зороастризма
  1. ист. Религия на древните ирански народи в Средна Азия и Задкавказие (перси, мидийци, парти и др.), коята възниква в началото на І в. пр. Хр. и проповядва постоянна борба между добрия бог Ахура-Мазда срещу злия бог Ангро-Майниу.