маздакизъм

собств. Mazdak, Ръководител на масово народно движение в държавата на Сасанидите между 491 и 526 г.
  1. ист. Религиозно-философско учение в Иран и някои съседни страни през ранното Средновековие, зародило се през ІІІ в., според което в основата на развоя на света лежипостоянната борба между доброто и злото и което призовава към унищожаване на социалното неравенство, отъждествявано със злото.