максима

лат. “основно правило, принцип”
  1. книж. Логически или етически принцип, изразен в кратка формула или изречение; основно правило.