материализъм

  1. Едно от двете основни направления във философията, според което основното начало в света е материята, която съществува обективно и независимо от човешкото съзнание, според което света и неговите закономерности са напълно познаваеми.
  2. Исторически материализъм — Наука за законите на развитието на обществото. Историческият материализъм е разпространение на положенията на диалектическия материализъм върху изучаването на обществения живот на историята и обществото.