масалианство

сир. “молещи се”, защото смятали, че единствения начин за прогонване на злите духове от душата е молитвата.
  1. рел. Религиозно учение, възникнало в Мала Азия през втората половина на ІV в. и оказало значително влияние върху формирането на богомилството, което отхвърля църковната организация, обреди и символи, призовава към скромен и аскетичен живот и твърди, че всеки съм може да спаси душата си.