Марс

  1. мит. У древните римляни — бог на войната и плодородието.