маргинализъм

лат. “граница”
  1. Общо название на редица философски течения, които се развиват извън и в противоречие с господстващата през една или друга епоха философска традиция.