маргиналии

  1. Забележки по полето на книга или ръкопис, под заглавия, поместени по полето на книга.