маразъм

  1. Общо падение на телесни и духовни сили поради старост или поради хроническа болест.
  2. Апатия, безразличие, морално отпадналост.
  3. прен. Западане, пропадане.