маоизъм

собств. Mao Zedong (1893—1976)
  1. полит. Политическа доктрина, създадена от лидера на Китайската комунстическа партия Мао Цзе-Дун ваз основа на марксизма-ленинизма.