-мант

гр. “гадател”
  1. Втора съставна част на сложни думи със значение “който гадае, предсказва”.