манталитет

лат. “ум, начин на мислене”
  1. книж. Съвкупност от начини, по които един индивид или социална група действат, мислят, усещат и възпримат света в зависимост от традициите, културата и социалните структури на дадено общество.