маниер

  1. Начин на работа или действие; похват.
  2. Начин на държание и поведение; обноски.