манихейство

собств. Manes / Mani, легендарен персийски пророк
  1. Религиозно дуалистическо учение, което е смесица от християнски и дуалистически възгледи оказало силно влияние върху богомилството.