малтусианство

собств. Thomas Malthus, англ. свещеник и икономист
  1. Икономическо учение с оновоположник Т. Малтус (1766—1834), известен най-вече с трудовете си по въпросите за регулиране на населението с цел преодоляване на материалната бедност.
  2. Реакционна икономическа теория, която обяснява бедственото положение на хората с бързото увеличаване на населението и несъответното увеличаване на средствата на съществуване. Населението се било увеличавало в геометричва прогресия, а хранителните средства — в аритметическа.
  3. прен. Човеконенавистничество.