майветика

“бабувам”, “акуширам”
  1. Сократически похват на раждане на знанието, чрез питане и ирония.