махди

ар. “воден от бога”
  1. рел. Пратеник на Аллах, който според мюсюлманската традиция ще се яви преди края на света, за да спаси превдниците и да довърши делото на Мохамед.