махабхарта

санскр. “Великото сказание за Бхарите”
  1. литер. Древноиндийска епическа поема за дългата борба за власт между потомците на древния царски род Бхарта, съдържаща над сто хиляди двустишия на митологични, философски и социални теми.