Луперк

  1. мит. Староиталийски бог на плодородието, пасищата и стадата, подобен на гръцкия бог Пан и по-късно смесван с него, в чест на когото се организирали празненства, наричани луперкалии.