Луцифер

лат. “светлина” и “нося”
  1. В християнската митология — водач на възстаналите ангели, сатана, низвергнат от небето, повелител на ада.