-логия, логос

гр. “слово”, “понятие”, “мисъл”, “разум”, “наука”
  1. В древногръцката материалистична философия — всеобща закономерност (Хераклит).
  2. В Идеалистическата философия — духовно начало, божествен разум (Платон).
  3. В християнството — Исус Христос.
  4. Първа съставна част на сложни думи със значение “наука”