логика

  1. Наука за законите на мисленето.
  2. Формална логика — наука за елементарните закони и форми на правлното мислене.
  3. Формалистична логика — метафизическо учение, което разглежда външните форми на мислене отделно от тяхното съдържание и извън тяхното развитие.
  4. Диалектическа логика — наука за всеобщите закони за развитието на природата, на човешкото общество и мислинето.