лицей

  1. Древногръцка философска школа, създадена от Аристотел през 335 г. пр. Хр.