либидо

лат. “влечение, желание, срадострастие”
  1. Полово влечение, сексуален порив, търсене на полово задоволяване — едно от основните понятия на З. Фройд; К. Юнг лишава либидото от сексуалния му характер и го разглежда като вясакъв вид психическа енергия.