ли

  1. В китайската философия — понятие, означаващо закон, ред на нещата, форма и др.
li