леталност

  1. Отношение на числото на смъртните случаи към числото на заболяванията.