лема

гр. “предположение”
  1. лог. Условно разделително умозаключение; лематичен силогизъм.