легитимизъм

лат. “законен”
  1. полит. Теория в Западна Европа от началото на ХІХ в., отстояваща божествения произход, законноста, неограничеността и наследствеността на кралската власт, както и връщането на свалените от Наполеон кралски династии във Франция, Испания и т.н.