лаконизъм

  1. Кратък и ясен начин на изказване.
  2. Кратък и ясен израз (бил присъщ на лакониците в древна Гърция).
  3. В древна Гърция — предпочитане лаконската система на управление, симпатия към лакониците (спартанците).