легализъм

лат. “законен”
  1. В историята на етиката — поведение, което само външно се съгласува с общоприетите морални изисквания, но не отговаря на истинския дух на нравствеността.